Formació en Teràpia Gestalt a Girona

L’Escola de Gestalt Catalunya-Girona és un espai de FORMACIÓ i TERÀPIA que potencia la trobada amb un mateix i entre les persones d’una forma conscient i saludable. Som una escola pionera en integrar les dues vessants de la Teràpia Gestalt: unim la costa Est de Laura Perls y la Oest de Fritz Perls.

L’Escola de Gestalt Catalunya-Girona és un espai de FORMACIÓ i TERÀPIA que potencia la trobada amb un mateix i entre les persones d’una forma conscient i saludable. Som una escola pionera en integrar les dues vessants de la Teràpia Gestalt: unim la costa Est de Laura Perls y la Oest de Fritz Perls.

teràpia gestalt per adults a girona

Objectius de la formació

Treballar-se

Treballar en profunditat sobre un/a mateix (reconèixer els mecanismes d’actuació propis) i adquirir eines per treballar amb els altres.

Actitud gestàltica

Adquirir una mirada humanista, confiant en la naturalesa humana i la seva capacitat d’autoregulació. Aprendre el mètode fenomenològic, familiaritzar-se amb l’actitud existencial, entendre els mecanismes d’evitació del contacte i els ajustos creatius.

Consciència

Ampliar la nostra consciència de l’aquí – ara. Ser conscient i aprendre a viure en el present amb la finalitat d’acceptar totes les nostres parts i viure-les com un tot integrat.

Autoresponsabilitat

Prendre consciència de com funcionem a nivell mental, emocional i corporal amb la finalitat de poder-nos fer més responsables de com pesem, què fem amb el que sentim i com actuen. Això ens permetrà sentir-nos més lliures i satisfets.

Comunicació gestàltica

Aprendre les regles bàsiques de comunicació gestàltica. Saber escoltar el nostre cos i expressar-nos de manera assertiva; respectant-me a mi i a l’altre.

Comprensió

Comprendre el cicle de l’experiència, la teoria de camp i la teoria del self. Els tres anys de formacio permeten un desenvolupament personal tal que, encara que la vida consti de diferents parts, la forma de viure es converteix en un tot molt més harmònic, responsable i tolerant

Per què la teràpia Gestalt?

Beneficis de la teràpia Gestalt

L'objectiu és que la persona adquireixi més auto-suport, que conegui quins són els seus recursos i eines per viure d'una manera més sana i, paral·lelament, adquireixi més responsabilitat de com se sent, com pensa i com actua. És una formació que canvia la mirada cap a un mateix, cap a qui tens davant, potencia el nostre present i la nostra consciència amb una actitud comprensiva i amorosa.


Permet tenir accés a les pròpies necessitats, fer-nos conscients d’elles i de la nostra reactivitat. Té a veure amb ser conscient i aprendre a viure en el present amb la finalitat d’acceptar totes les nostres parts i aprendre a viure-les com un tot integrat.

Principis i filosofia

Des de l’inici hem partit dels coneixements i experiències de la Gestalt de Fritz Perls i amb els anys hem ampliat la nostra experiència nodrint-nos dels coneixements i experiències de Laura Perls. De la mà de Ruella Frank (New York), Carmen Vázquez i Gianni Francesetti, entre altres, integrem la visió relacional de l'ésser humà.

Des de l’Escola de Gestalt Catalunya-Girona creiem que cada client és únic i com més tècniques i recursos puguem oferir se sentirà més ben acompanyat. D’aquesta manera hem creat una formació més completa, més integradora i més àmplia.

Aprofita el descompte en la formació!

Apunta't abans del mes de juny de 2021 i gaudiràs d'un descompte en la matrícula de la formació en Teràpia Gestalt per Adults de l'Escola de Gestalt Catalunya-Girona.

A qui va dirigida?

A tothom que estigui interessat

A persones interessades a aprofundir en el seu creixement personal.

A professionals

A professionals de la salut, psicologia, comunicació, treball social, recursos humans, empresa, etc.

Terapeutes

A terapeutes i, en general, a persones de l’àmbit de l’ajuda interessades a desenvolupar un ampli coneixement de si mateixes i dels altres

Treball grupal

Persones que exerceixen coordinació de treball grupal i els interessi adquirir la visió gestàltica de la costa Oest i Est.

*  No són necessaris cap tipus de coneixements ni estudis previs per cursar aquesta formació.

Com són els tallers

Els tallers són experiencials i es realitzen treballs:

 • Teòrics sobre els principis bàsics de la Gestalt.
 • Vivencials, de desenvolupament amb dinàmiques grupals.
 • Metodologia

  Des de la base gestàltica respectem l’actitud existencial i el mètode fenomenològic, això ens permet una experiència grupal en la qual respectem el ritme de cada persona en un espai de seguretat i confiança.

  Recomanem

  Es recomana complementar les nostres formacions amb un procés terapèutic individual.

  T’interessa la formació?

  Abans d'iniciar el procés d'inscripció fem una entrevista personal on podeu conèixer l'escola i us oferim una explicació detallada del programa. També ens podeu explicar els motius que us porten a interessar-vos en aquesta formació, resoldre dubtes, etc. L'entrevista és sense compromís i la idea és que puguem valorar si és el que realment esteu buscant.
  escola de gestalt catalunya girona

  Les preguntes més freqüents

  Quant dura el curs?

  La Formació Gestalt consta de 600 hores lectives en tres anys.

  Quins dies es farà el curs?

  A) Entre setmana:
  1. Tots els dimecres al matí de 9.00 h a 14.00 h o bé
  2. Tots els dimecres tarda de 16:00 a 21:00h 

  B) Un cap de setmana al mes: divendres de 18 a 22h, dissabte i diumenge de 9 a 15h

  Què necessito per començar el curs?

  És necessari realitzar entrevista prèvia concertada.

  Obtindré algún títol?

  Haver assistit a la formació al centre, juntament amb la presentació dels treballs corresponents i el vistiplau dels tutors, dona dret a un certificat d’Assistència a la Formació en Teràpia Gestalt, expedit per l’Escola Gestalt de Catalunya de Girona.

  Necessito coneixements / estudis previs per cursar la formació?

  No, no són necessaris cap tipus de coneixements ni estudis previs per cursar la formació en Teràpia Gestalt per Adults a Girona.

  Què és necessari per obtenir el títol??

  Al final del curs l’alumne ha d’haver:
  - Assistit el 90% a la formació.
  - Lliurat una autobiografia emocional.
  - Lliurat les memòries de la formació.
  - Realitzat dues exposicions teòriques grupals.
  - Realitzat una pràctica individual i una altra grupal supervisades.
  - Haver entregat el treball final.

  * L’Escola Gestalt de Catalunya es reserva el dret d’entrega del diploma. En el cas que tant la direcció com els tutors de la formació creguin que l’alumne no ha acabat el procés personal, es valorarà amb l’alumne l’ opció de repetir si fos necessari. De la mateixa manera, en el cas de no complir tots els requisits o de no haver acabat amb el procés personal, l’Escola es compromet a donar un certificat d’hores d’assistència, que no és vàlid com a títol.

  Hauré de fer altres tràmits per acreditar el títol?

  Per accedir a la titulació de “Formació en Teràpia Gestalt: Teoria i Metodologia” avalada per l'AETG cal formalitzar els tràmits amb l’Associació. Aquests són:
  - Tenir en disposició el títol de l’Escola (complint els requisits anteriorment citats).
  - Haver realitzat 80 hores de teràpia individual amb un membre titulat de l’AETG o amb un membre adherent avalat per un membre titulat.
  - Haver realitzat 20 hores de supervisió grupal (o 10 hores de supervisió individual) amb un membre titular de l’AETG.

  teràpia gestalt per adults a girona

  La teràpia Gestalt es basa en tres pilars

  L'aquí i ara

  L’aquí i ara, l'atenció recau en el procés; en el que s'està fent, pensant i sentint, no en el que hauria pogut ser o hauria de ser.

  La relació jo-tu

  La relació jo-tu, per arribar a un “nosaltres” de qualitat.

  L'autoresponsabilitat

  L’autorresponsabilitat de les nostres emocions, sentiments i accions, donant més importància al "com" i al "per a què", que al "perquè".

  escola de gestalt catalunya girona

  Deu raons per fer única aquesta formació

  01
  01
  Aprenentatge vivencial

  Creiem que les persones aprenem de l’experiència. Les nostres classes són sempre participatives, actives i els alumnes poden concloure els seus propis adonar-se, de la manera més significativa per a l’ésser humà: fent.

  04
  04
  Més per menys

  La gestió del centre s’orienta a maximitzar l’eficàcia de temps, diners i energia invertida. Per això, el nostre centre té cura de minimitzar els costos.

  07
  07
  Treballem l’autorregulació organísmica

  Confiem que les persones tenen els recursos necessaris per al seu desenvolupament òptim.

  02
  02
  Dedicació exclusiva

  L’equip de la formació es dedica exclusivament a ensenyar i fer teràpies. L’orientació professional i exclusiva confereix un segell propi.

  05
  05
  Varietat de formats: entre setmana o caps de setmana

  El grup es converteix en un aspecte important, constituint un suport sostingut al llarg de la formació.

  08
  08
  Gestalt com una forma de viure la vida

  No pretén endinsar-se en el món esotèric ni de la il·luminació sinó que parlem d’una forma de viure amb els peus posats a terra, de manera plena, lliure i oberta; acceptant i responsabilitzant-me del que soc.

  03
  03
  L’AETG ens reconeix com a escola

  En completar la formació i formalitzats els tràmits sol·licitats per l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt es lliurarà el diploma avalat per ells.

  06
  06
  És una teràpia humanista

  Les persones són mirades en un sentit holístic, atenem la part racional, l’emocional, les sensacions corporals així com les relacions i els vincles.

  09
  09
  L’objectiu principal és mostrar l’autenticitat

  Aquesta formació et permet connectar amb la part més genuïna d’un mateix per mostrar-me al món sense objeccions.

  10
  10
  La formació està avalada i reconeguda per la universitat de la Concòrdia d’Aguascalientes-Mèxic

  amb la qual tenim un conveni d’intercanvi que et permet assistir a les seves classes durant un mes de forma totalment gratuïta.

  01
  01
  Aprenentatge vivencial

  Creiem que les persones aprenem de l’experiència. Les nostres classes són sempre participatives, actives i els alumnes poden concloure els seus propis adonar-se, de la manera més significativa per a l’ésser humà: fent.

  02
  02
  Dedicació exclusiva

  L’equip de la formació es dedica exclusivament a ensenyar i fer teràpies. L’orientació professional i exclusiva confereix un segell propi.

  03
  03
  L’AETG ens reconeix com a escola

  En completar la formació i formalitzats els tràmits sol·licitats per l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt es lliurarà el diploma avalat per ells.

  04
  04
  Més per menys

  La gestió del centre s’orienta a maximitzar l’eficàcia de temps, diners i energia invertida. Per això, el nostre centre té cura de minimitzar els costos.

  05
  05
  Varietat de formats: entre setmana o caps de setmana

  El grup es converteix en un aspecte important, constituint un suport sostingut al llarg de la formació.

  06
  06
  És una teràpia humanista

  Les persones són mirades en un sentit holístic, atenem la part racional, l’emocional, les sensacions corporals així com les relacions i els vincles.

  07
  07
  Treballem l’autorregulació organísmica

  Confiem que les persones tenen els recursos necessaris per al seu desenvolupament òptim.

  08
  08
  Gestalt com una forma de viure la vida

  No pretén endinsar-se en el món esotèric ni de la il·luminació sinó que parlem d’una forma de viure amb els peus posats a terra, de manera plena, lliure i oberta; acceptant i responsabilitzant-me del que soc.

  09
  09
  L’objectiu principal és mostrar l’autenticitat

  Aquesta formació et permet connectar amb la part més genuïna d’un mateix per mostrar-me al món sense objeccions.

  10
  10
  La formació està avalada i reconeguda per la universitat de la Concòrdia d’Aguascalientes-Mèxic

  amb la qual tenim un conveni d’intercanvi que et permet assistir a les seves classes durant un mes de forma totalment gratuïta.

  01
  01
  Aprenentatge vivencial

  Creiem que les persones aprenem de l’experiència. Les nostres classes són sempre participatives, actives i els alumnes poden concloure els seus propis adonar-se, de la manera més significativa per a l’ésser humà: fent.

  03
  03
  L’AETG ens reconeix com a escola

  En completar la formació i formalitzats els tràmits sol·licitats per l’Associació Espanyola de Teràpia Gestalt es lliurarà el diploma avalat per ells.

  05
  05
  Varietat de formats: entre setmana o caps de setmana

  El grup es converteix en un aspecte important, constituint un suport sostingut al llarg de la formació.

  07
  07
  Treballem l’autorregulació organísmica

  Confiem que les persones tenen els recursos necessaris per al seu desenvolupament òptim.

  09
  09
  L’objectiu principal és mostrar l’autenticitat

  Aquesta formació et permet connectar amb la part més genuïna d’un mateix per mostrar-me al món sense objeccions.

  02
  02
  Dedicació exclusiva

  L’equip de la formació es dedica exclusivament a ensenyar i fer teràpies. L’orientació professional i exclusiva confereix un segell propi.

  04
  04
  Més per menys

  La gestió del centre s’orienta a maximitzar l’eficàcia de temps, diners i energia invertida. Per això, el nostre centre té cura de minimitzar els costos.

  06
  06
  És una teràpia humanista

  Les persones són mirades en un sentit holístic, atenem la part racional, l’emocional, les sensacions corporals així com les relacions i els vincles.

  08
  08
  Gestalt com una forma de viure la vida

  No pretén endinsar-se en el món esotèric ni de la il·luminació sinó que parlem d’una forma de viure amb els peus posats a terra, de manera plena, lliure i oberta; acceptant i responsabilitzant-me del que soc.

  10
  10
  La formació està avalada i reconeguda per la universitat de la Concòrdia d’Aguascalientes-Mèxic

  amb la qual tenim un conveni d’intercanvi que et permet assistir a les seves classes durant un mes de forma totalment gratuïta.

  Envia un email